Saturday, September 29, 2012

life goes on...two butterflies mating on July 22, 2011.

 
31 تیر 1390، من، روستای کندلوس و این دو پروانه ی زیبا که در حال جفتگیری هستند. تولد پروانه ای در راه است. این جمله ی خاطره انگیز برایم تکرار می شود، «زندگی ادامه دارد».

و حالا 8 مهر 1391 و تولد دفتر خاطرات من. میبینی! زندگی همچنان ادامه دارد ...

2 comments:

نازدختر said...

به نظر خیلی زیبا میاد همه چیز

mehri said...

kheili zibast...